Teixidó posa a disposició del seus clients dos classes de productes de finançament a través de l’empresa Finconsum. Escull el que s’adapta millor a les teves necessitats:

1. CREDISTAR ESTÀNDAR (CODI TARIFA: G2W)

Tarifa general de 3 a 48 mesos:

Les mensualitats a pagar pel client final incorporen una prima per d’assegurança.

Import T.I.N.
De 150 a 30000 € 19 %

Aquest producte es comissionarà de forma mensual amb un 2% per a totes les operacions superiors a 9 mesos.

2. CREDISTAR GRATUÏT (CODI TARIFA: G2U)

Crèdit gratuït amb despeses d'obertura segons import.
Establim els següents descomptes per al finançament sense interessos del client final:

Terminis Despeses d'obertura Descompte comerç
3 mesos 2,5% 0%
6 mesos 3% 0,5%
9 mesos 3% 2%
10 mesos 3% 3%

Nota: Els préstecs gratuïts incorporen una assegurança de prima única en primer rebut.

 


Feedback