Des de l'obertura del nostre primer centre d'òptica l'any 1974, el nostre treball s'ha basat prioritàriament en la qualitat professional i el bon servei, perquè poder oferir la solució optomètrica més eficaç a la salut visual de cada persona, és un objectiu diari a Òptiques Teixidó.

Ho hem aconseguit introduint constantment millores, adaptant tots els avenços de la ciència i de la tecnologia, juntament amb la professionalitat d'un equip d'optometristes en cont'nua formació. Aquestes raons són essencials per als nostres clients, i encara més importants per als seus ulls.

Venim aplicant els sistemes més avantguardistes en el camp de l'optometria, passant pel permanent anàlisi i control dels resultats de cada examen optomètric i visual. Tot perquè vostè senti que tots els nostres esforços van dirigits per aconseguir el màxim nivell de satisfacció.

A Òptiques Teixidó seguim acomplint amb la filosofia marcada des de l'inici i que resumeix el seu lema particular: El millor servei professional.

 
Feedback